ab
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ค้นหาแบบรวดเร็ว
สะสมยอด
สมัครงาน
 

รายละเอียดการสมัครงาน  กรุณากรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
*เงินเดือนที่ต้องการ
บาท

ประวัติส่วนตัว
*ชื่อ-นามสกุล
*วัน-เดือน-พ.ศ. เกิด
/ /         (ตัวอย่าง 23/04/2528)
*อายุ
ปี
เชื้อชาติ/สัญชาติ
ศาสนา
สถานภาพ
โสด สมรส หม้าย หย่า
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์ (บ้าน)
*โทรศัพท์ (มือถือ)
*อีเมล์
 
ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์
โทรศัพท์
แนบไฟล์

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ม.6 / ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี

ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน-อดีต)
บริษัท / หน่วยงาน
ตำแหน่งงาน
ตั้งแต่_ ถึง_
สาเหตุที่ออก
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น

COMPUTER
MS.Word    MS.Excel   MS.PowerPoint    Internet    
อื่นๆ โปรแกรม
พิมพ์ดีด
ไทย คำ/นาที     อังกฤษ คำ/นาที

กิจกรรมระหว่างศึกษา
ความสามารถพิเศษอื่นๆ

 
สินค้าที่มีอยู่ของคุณ 0 ชิ้น
เมนูลัด
ข่าวสาร
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่งสินค้า
ช่วยเหลือ
ข้อเสนอแนะ
1
ฟรีค่าขนส่งสมัครงาน Onlineร้องเรียนการทำงาน